usb otg

USB OTG , non tutti i sistemi android sono compatibili

USB OTG , non tutti i sistemi android sono compatibili